Van 1 chiều (Steel valve one way)

BÁO GIÁ VAN 1 CHIỀU 

Chủng loại Đơn vị Đơn giá
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 15 Cái 43.800
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 15 Cái 59.400
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 20 Cái 49.000
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 20 Cái 56.100
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 20 Cái 85.800
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 25 Cái 71.500
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 25 Cái 99.000
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 25 Cái 134.200
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 32 Cái 159.500
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 32 Cái 159.500
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 32 Cái 200.200
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 40 Cái 184.800
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 40 Cái 217.800
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 40 Cái 329.500
Van 1 chiều đồng DN50 (Check Vavle DN50 – Steel valve one way DN50) Cái 870.000
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 50 Cái 357.500
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 50 Cái 500.500
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 65 Cái 649.000
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 65 Cái 693.000
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 65 Cái 968.000
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 80 Cái 904.200
Van 1 chiều đồng lá lật MBV DN 80 Cái 952.600
Van 1 chiều đồng lá lật MIHA DN 80 Cái 1.589.500
Van 1 chiều đồng lá lật MI DN 100 Cái 1.755.600
Van 1 chiều đồng DN 100 (Check Vavle DN100 – Steel valve one way DN100) Cái 2.650.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *