Đầu nối thẳng PPR(PP-R coupling)

BÁO GIÁ Đầu nối thẳng PPR(PP-R coupling)

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối thẳng PPR 20 Ø 20 Cái 3.100
Đầu nối thẳng PPR25 Ø 25 Cái 5.200
Đầu nối thẳng PPR 32 Ø 32 Cái 8.000
Đầu nối thẳng PPR 40 Ø 40 Cái 12.800
Đầu nối thẳng PPR 50 Ø 50 Cái 23.000
Đầu nối thẳng PPR 63 Ø 63 Cái 46.000
Đầu nối thẳng PPR 75 Ø 75 Cái 77.100
Đầu nối thẳng PPR 90 Ø 90 Cái 130.500
Đầu nối thẳng PPR 110 Ø 110 Cái 211.600

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *