Đầu Nối CB phun PPR (PP-R reduce socket)

Tên sản phẩm ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Cái 4.800
Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-20 Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-20 Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 32-25 Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-25 Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-25 Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-25 Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 40-32 Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-32 Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-32 Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 50-40 Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-40 Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 63-50 Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 75-40 Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-50 Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-63 Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 90-63 Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 90-75 Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 110-50 Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-63 Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-75 Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-90 Cái 183.600

 

Nguồn : http://bichvan.vn/dau-noi-cb-phun-ppr-dmspc334.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *