Báo giá phụ kiện hàn PCCC

Stt Tên đầu Mã vật tư Tên vật tư Đơn giá Đơn vị
1 Alarm Vavle D125 Alarm Vavle D125 4,900,000
2 Bích 10k tiêu chuẩn BS 100 Bích 10k tiêu chuẩn BS 100 135,000
3 Bích 10k tiêu chuẩn BS 40 Bích 10k tiêu chuẩn BS 40 62,000
4 Bích 10k tiêu chuẩn BS 50 Bích 10k tiêu chuẩn BS 50 65,000
5 Bích 10k tiêu chuẩn BS 65 Bích 10k tiêu chuẩn BS 65 82,000
6 Bích đặc 10k BS 100 Bích đặc 10k BS 100 135,000
7 Bích đặc 10k BS 150 Bích đặc 10k BS 150 260,000
8 Bích đặc 10k BS 65 Bích đặc 10k BS 65 105,000
9 Bích đặc 16k 150 Bích đặc 16k 150 260,000
10 Bích đặc 5k BS 200 Bích đặc 5k BS 200 215,000
11 Bích rọ 5k 100 Bích rọ 5k 100 90,000
12 Bích rọ 5k 150 Bích rọ 5k 150 130,000
13 Bích rỗng 10k PCCC 125 Bích rỗng 10k PCCC 125 150,000
14 Bích rỗng 10k PCCC 150 Bích rỗng 10k PCCC 150 150,000
15 Bích rỗng 10k PCCC 65 Bích rỗng 10k PCCC 65 75,000
16 Bích rỗng 10k PCCC 80 Bích rỗng 10k PCCC 80 86,000
17 Bích rỗng D150 Bích rỗng D150 180,000
18 Bích rỗng D65 Bích rỗng D65 75,000
19 Bịt chụp DN50 Bịt chụp DN50 30,000
20 Côn hàn D168-140 Côn hàn D168-140 130,000
21 Côn hàn 60-42 Côn hàn 60-42 26,000
22 Côn hàn SCH20 100 Côn hàn SCH20 100 80,000
23 Côn hàn SCH20 100-50 Côn hàn SCH20 100-50 56,000
24 Côn hàn SCH20 125 Côn hàn SCH20 125 140,000
25 Côn hàn SCH20 150-125 Côn hàn SCH20 150-125 130,000
26 Côn hàn SCH20 65-40 Côn hàn SCH20 65-40 40,000
27 Côn hàn SCH20 65-50 Côn hàn SCH20 65-50 30,000
28 Côn hàn SCH20 80-65 Côn hàn SCH20 80-65 42,000
29 Côn hàn HQ 140-114 Côn hàn HQ 140-114 95,000
30 Côn hàn HQ 48-42 Côn hàn HQ 48-42 13,000
31 Côn hàn HQ 60-42 Côn hàn HQ 60-42 25,000
32 Côn hàn HQ 60-48 Côn hàn HQ 60-48 2,500
33 Côn hàn HQ 76-60 Côn hàn HQ 76-60 30,000
34 Côn hàn HQ 42-34 Côn hàn HQ 42-34 13,000
35 Côn ren 25-15 Côn ren 25-15 8,200
36 Côn ren 25-20 Côn ren 25-20 10,300
37 Côn ren 32-25 Côn ren 32-25 12,500
38 Côn ren 40-32 Côn ren 40-32 15,000
39 Cút hàn SCH20 100 Cút hàn SCH20 100 80,000
40 Cút hàn SCH20 125 Cút hàn SCH20 125 140,000
41 Cút hàn SCH20 150 Cút hàn SCH20 150 190,000
42 Cút hàn SCH20 25 Cút hàn SCH20 25 8,000
43 Cút hàn SCH20 32 Cút hàn SCH20 32 12,000
44 Cút hàn SCH20 50 Cút hàn SCH20 50 22,000
45 Cút hàn SCH20 65 Cút hàn SCH20 65 32,000
46 Cút hàn SCH20 65-25 Cút hàn SCH20 65-25 55,000
47 Cút hàn SCH20 80 Cút hàn SCH20 80 45,000
48 Cút HQ 140-114 Cút HQ 140-114 95,000
49 Cút mạ kẽm HQ 60 Cút mạ kẽm HQ 60 29,000
100 Tên hàn SCH20 125-100 Tên hàn SCH20 125-100 190,000
101 Tên hàn SCH20 150-100 Tên hàn SCH20 150-100 258,000
102 Tên hàn SCH20 150-125 Tên hàn SCH20 150-125 285,000
103 Tên hàn SCH20 150-80 Tên hàn SCH20 150-80 285,000
104 Tên hàn SCH20 200-125 Tên hàn SCH20 200-125 550,000
105 Tên hàn SCH20 200-150 Tên hàn SCH20 200-150 520,000
106 Tên hàn SCH20 40 Tên hàn SCH20 40 28,000
107 Tên hàn SCH20 80 Tên hàn SCH20 80 90,000
108 Tên hàn SCH20 80-50 Tên hàn SCH20 80-50 90,000
109 Tê mạ kẽm HQ 140-114 Tê mạ kẽm HQ 140-114 260,000
110 Tê mạ kẽm HQ 140-76 Tê mạ kẽm HQ 140-76 260,000
111 Tê mạ kẽm HQ 140-89 Tê mạ kẽm HQ 140-89 260,000
112 Tê mạ kẽm HQ 168 Tê mạ kẽm HQ 168 400,000
113 Tê mạ kẽm HQ 168-114 Tê mạ kẽm HQ 168-114 400,000
114 Tê mạ kẽm HQ 168-140 Tê mạ kẽm HQ 168-140 400,000
115 Tê mạ kẽm HQ 168-60 Tê mạ kẽm HQ 168-60 400,000
116 Tê ren 15 Tê ren 15 6,500
117 Tê ren 25 Tê ren 25 13,800
118 Tê ren 40 Tê ren 40 26,000
119 Tê ren 40-25 Tê ren 40-25 26,000
120 Tê ren 50 Tê ren 50 39,000
121 Tê ren 32-25 Tê ren 32-25 21,000
122 Van 1 chiều cánh sao su 50 Van 1 chiều cánh sao su  50 1,040,000
123 Van 1 chiều D100 Van 1 chiều D100 950,000
124 Van 1 chiều D125 Van 1 chiều D125 1,500,000
125 Van 2 chiều D100 Van 2 chiều D100 900,000
126 Van 2 chiều D125 Van 2 chiều D125 1,350,000
127 Van 2 chiều D150 Van 2 chiều D150 1,400,000
128 Van bướm gạt 150 Van bướm gạt 150 310,000
129 Van bướm gạt 65 Van bướm gạt 65 130,000
130 Van bướm gạt VL 150 Van bướm gạt VL 150 1,450,000
131 Van bướm gạt VL 200 Van bướm gạt VL 200 1,750,000
132 Y lọc D50 Y lọc D50 350,000
133 Y lọc D100 Y lọc D100 460,000
134 Y lọc D150 Y lọc D150 950,000
135 Y lọc D65 Y lọc D65 350,000
136 Y lọc mặt bích xanh D150 Y lọc mặt bích xanh D150 950,000
,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *