Báo giá bể nước

1. Water tank 90 m3 – Dự án Vestal Nội Bài

No Work Description  Qty Unit  Unit Price  Total Remark
A Water tank 90 m3          230,091,974
1 Excavation soil              525.00 m3             25,000                    13,125,000
2 Backfilling soil &  Compacted soil (new material)              407.00 m3             25,000                    10,175,000
3 Lean  concrete G100                  3.60 m3           510,000                      1,836,000
4 Concrete G250 for tank                37.60 m3           904,475                    34,008,260 Ready mixed con’c
5 Re-bar work                  5.64 T 21,192,857                  119,527,714
6 Form work              286.00 m2             70,000                    20,020,000
7 Steel cover for hole on the top slab                  1.00 set       1,000,000                      1,000,000
8 Stainless ladder                  1.00 lot       4,000,000                      4,000,000
9 Pump house                12.00 m2       2,200,000                    26,400,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *