Ba Chạc 90° – (PP-R Tee)

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° PPR 20 Ø 20 Cái 6.800
Ba chạc 90° PPR 25 Ø 25 Cái 10.500
Ba chạc 90° PPR 32 Ø 32 Cái 17.300
Ba chạc 90° PPR 40 Ø 40 Cái 27.000
Ba chạc 90° PPR 50 Ø 50 Cái 53.000
Ba chạc 90° PPR 63 Ø 63 Cái 133.000
Ba chạc 90° PPR 75 Ø 75 Cái 166.400
Ba chạc 90° PPR 90 PN 16 Ø 90 Cái 262.500
Ba chạc 90° PPR 90 PN 20 Ø 90 Cái 310.000
Ba chạc 90° PPR 110 PN 16 Ø 110 Cái 465.000
Ba chạc 90° PPR 110 PN 20 Ø 110 Cái 480.000

Nguồn : http://bichvan.vn/ba-chac–dmspc329.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *