Ba Chạc 90° CB (PP-R Tee Reduce)

Tên sản phẩm ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° CB PPR 25-20-25 Cái 10.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-20-32 Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-20-40 Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-20-50 Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-25-32 Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-25-40 Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-25-50 Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-25-63 Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-25-75 Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 40-32-40 Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-32-50 Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 50-40-50 Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-32-63 Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-32-75 Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-40-63 Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-40-75 Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-50-63 Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-50-75 Cái 185.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-50-90 Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 75-63-75 Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 90-63-90 Cái 290.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-75-90 Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 110-63-110 Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-75-110 Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-90-110 Cái 460.000

Nguồn : http://bichvan.vn/ba-chac-cb-dmspc326.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *